Mahjong Gardens

I spelet Mahjong Gardens hittar du pyramider gjorda av mahjongplattor. Du kan lösa detta pussel genom att ta bort alla brickor från spelplanen. Leta efter par identiska brickor. De objekt som kan väljas kommer att markeras medan de som är mörknade ännu inte är tillgängliga. Brickorna kan blandas. Funktionen aktiveras på kontrollpanelen till höger.
Dela med vänner:
Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Popularitet:
2,146